Elamisluba - Marhena OU
etru+(372) 66 18 002
·
info@marhena.ee
E - R 09:00-17:00
·
Telefon
+(372) 66 18 002
+(372) 562 172 44
email
info@marhena.ee
Tööaeg
E - R 9.00 - 17.00;
lõuna 13.00-14:00

Aadress
Sõle 64-24/2

Tallinn 10313, Eesti
Side vorm

Elamisluba

Elamisluba


Me vormistame dokumente kõikide Eestis elamisloa tüüpide jaoks

töö alusel ( igal metikohal)
ettevõtlustegevuse alusel
etnilistele eestlastele
õppimise alusel
abielu alusel
vanemate elama asumine laste/lapselaste juurde
laste elama asumine vanemate juurde
eestkostealuse isiku elama asumine eeskostja juurde
alatine elamine
start-up alusel 

Elamisloa taotluse vormistamine
Antud etapil peame me väljaselgitama meie kliendi konkreetsed eesmärgid ning saadud informatsiooni alusel välja töötama temale kõige sobivama dokumentide vormistamise variandi, samuti kindlaks tegema meie teenuste esialgse maksumuse ja tähtajad.
Esitatud dokumentide kogumine ja analüüs
Eestis elamisloa vormistamiseks klient esitab meile vajalike dokumentide koopiad ning isikuandmed meie küsitluslehtedele vastamise teel, nende alusel hindame kliendi võimalusi positiivse tulemuse saavutamiseks ja täpsustame töö kalkulatsiooni ning tähtaega.
Meie kliendid võivad olla kindlad meile usaldatud isikuandmete säilivuses ja konfidentsiaalsuses.

Õigusabi lepingu sõlmimine
Kliendi soovi korral alustada vormistamist edastame temale elektronpostiga või tema esindaja kaudu Õigusabi lepingu projekti, kus on märgitud vormistamise tingimused, meie ning kliendi vastutus, etapid, teenuste maksumus jms. Klient allkirjastab Lepingu, teostab teenuste eest tasumist vastavalt Lepingus märgitud tingimustele.

Dokumentide vormistamine
Tasu laekumisel alustame kliendi dokumentide vormistamisega vastavalt Lepingule. Sellel etapil vormistatakse kõik dokumendid juriidilise isiku avamiseks (notariaalsed toimingud, pangaarvete avamine, firma registreerimine Äriregistris jne). Valmistame ette taotlusdokumentide täispaketi, anname kliendile üle taotluse esitamiseks isiklikult kas välisriigis asuvas Eesti Konsulaadis või Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) Eestis.

Taotluse esitamine
Toimub kliendi juuresolekul Eesti välisesinduses või (erandkorras) PPA-s Eestis, samas klient annab oma sõrmejäljekujutisi. Tuleb meeles pidada, et dokumentide esitamiseks on vajalik eelregistreerimine konsuli vastuvõtule telefoni või e-posti teel. Tuleb reserveerida aega iga dokumentide paketi jaoks (k.a. laste dokumendid) ning arvestada, et konsulaadis võib esineda järjekord dokumentide esitamisel.

Kliendi informeerimine ja konsulteerimine taotluse menetlusprotsessist PPA-s
Me esindame kliendi huve PPA-s volikirja alusel kõikides küsimustes dokumentide komisjonis menetlemise ajal, samuti osaleme vastuste koostamises ning lisadokumentatsiooni esitamises migratsioonivõimude poolt lisajärelpärimiste korral.

Garantiid
Firma registreerimise otsust teeb Riigiregister ja elamisloa andmise otsust teeb Eesti Politsei- ja Piirivalveamet. Klient peab aru saama, et meie büroo ei saa mõjutada PPA ametnike poolt langetatud otsuseid. Omalt poolt garanteerime dokumentide vormistamisega seotud meiepoolse töö kvaliteeti ning kanname materiaalset vastutust kliendi ees vormistamise viivitamise pärast meie süü tõttu juhul, kui selleks on olemas vaieldamatud tõendid.

 

TÄHENEPANU!
Euroopa Liidus töötamiseks tähtajalise elamisloa soovijatel tuleb arvestada sellega, et nende firmal peavad olema aktiivne tegevus, raamatupidamine, juhatuse liikmel peab olema ka töötasu, ravikindlustus, ta peab olema registreeritud Rahvastikuregistris. Äri võib olla nii suur kui keskmine.

Tähtajalise elamisloa vormistamise õigus laieneb ka põhitaotleja perekonnaliikmetele (abikaasa ja lapsed). Meie poolt esmase tähtajalise elamisloa Euroliidus kuni 5 aastaks vormistamise kaasaitamisel pakutavate teenuste kompleks sisaldab:
• kaasabi juriidilise isiku registreerimisel ning edaspidine maksu- ja raamatupidamise arvestuse sisseviimine, kontoritöö toetamine;
• kaasabi tähtajalise elamisloa dokumentide komplekti vormistamisel;
• dokumentide tõlkimine (notariaalne ja tavaline);
• huvide esindamise volikirjad (vastavalt vajadusele);
• kliendi huvide esindamine Politsei- ja Piirivaldeametis;
• konsulteerimisteenindus telefoni, interneti teel ning kontoris.

On küsimusi? Kirjutage või helistage!

Tel: +(372) 66 18 002

info@marhena.ee
·  E – R 09:00-17:00