Arhivi andmete otsimine - Marhena OU
etru+(372) 66 18 002
·
info@marhena.ee
E - R 09:00-17:00
·
Telefon
+(372) 66 18 002
+(372) 562 172 44
email
info@marhena.ee
Tööaeg
E - R 9.00 - 17.00;
lõuna 13.00-14:00

Aadress
Sõle 64-24/2

Tallinn 10313, Eesti
Side vorm

Arhivi andmete otsimine

Selles etapis selgitame välja oma kliendi konkreetsed eesmärgid ja töötame saadud teabe põhjal välja talle sobivaima paberimajanduse versiooni, määrame kindlaks oma teenuste esialgse maksumuse ja ajastuse.
Esitatud dokumentide kogumine ja analüüs
Eestis elamisloa saamiseks esitab klient meile vajalike dokumentide koopiad, samuti isikuandmed – vastates meie küsimustikele, mille põhjal määrame kliendi võimalused positiivseks tulemuseks ja selgitame töö arvestust ja töötlemise aeg.
Meie kliendid võivad olla kindlad meile edastatud isikuandmete ohutuses ja konfidentsiaalsuses.

Õigusabi lepingu sõlmimine
Kui klient nõustub registreerimist alustama, saadame ta e-posti teel või tema esindaja kaudu tutvumiseks õigusabilepingu eelnõuga, kus on kirjas registreerimise tingimused, meie vastutus ja kliendi etapid, teenuste maksumus jms. . Klient allkirjastab lepingu, tasub teenuste eest vastavalt lepingus täpsustatud tingimustele.

Paberimajandus
Pärast makse laekumist jätkame kliendi dokumentide vormistamist vastavalt lepingule. Koostame avalduse kohta täieliku paketi dokumente ja anname need kliendile isiklikuks esitamiseks Eesti konsulaadis välismaal või Eestis politsei- ja piirivalveametis (edaspidi DPP).

Avalduse esitamine
Selle teeb klient isiklikult Eesti esinduses välismaal või (kui Eestis on seaduslik viibimine) Eesti DPP-s, samal ajal kui klient annab sõrmejäljed. Tuleb meeles pidada, et konsuliga kohtumiseks dokumentide esitamiseks, samuti kohtumiseks DPP-s on vajalik telefoni teel või e-posti teel eelnevalt kokku lepitud kohtumine. Igale dokumendipaketile (ka lastele) tuleb varuda aega ja tasub kaaluda dokumentide esitamise järjekorda.

Kliendi teavitamine ja nõustamine taotlusprotsessi edenemise kohta DPP-s
Komisjonis dokumentide leidmise protsessis esindame DPP-s volikirjaga kliendi huve kõigis esilekerkivates küsimustes, samuti osaleme migratsiooniasutuste täiendavate taotluste korral vastuste koostamisel ja lisadokumentide esitamisel.

Garantii
Ettevõtte registreerimise otsuse teeb riiklik register ning elamisloa andmise otsuse teeb Eesti Politsei- ja Piirivalveamet. Klient peab mõistma, et meie büroo ei saa mõjutada DPP töötajate otsuseid. Tagame omalt poolt paberitööga seotud töö kvaliteedi ja kanname ka materiaalset vastutust kliendi ees juhul, kui töötlemisel ebaõnnestub meie süü, kui selle kohta on ümberlükkamatuid tõendeid.

Töötlusaeg:
• Dokumendipaki registreerimine juriidilise isiku avamiseks. näod – 1-3 päeva
• Dokumentide registreerimine ettevõtteregistris – kuni 5 päeva
• Dokumendipaki registreerimine elamisloa saamiseks – 5 päeva
• Dokumentide esitamine saatkonnas või DPP-s – 1 päev
• Elamisloa otsuse ootamine – 2–6 kuud alates dokumentide DPP-s registreerimise päevast (dokumentide postisaatmise aega konsulaadilt DPP-le ei arvestata).
• Esialgse elamisloa saamine saatkonnas – 1 kuu jooksul pärast otsuse tegemist
NB !!! Tingimusi hakatakse arvutama hetkest, mil klient esitab kõik vajalikud andmed ja maksab teenuste eest.
TÄHELEPANU!
Need, kes soovivad saada Euroopa Liidus kiireloomulist elamisluba töötamiseks, peavad meeles pidama, et nende ettevõte peab olema aktiivne, raamatupidamine, juhatuse liikmel peab olema palk, tervisekindlustus, registreerimine rahvastikuregistris. Soovitav on kontoriruum (kuid pole vajalik). Äri võib olla väike või keskmine.
Elamisloa saamise õigus kehtib ka peamise taotleja pereliikmetele (abikaasa ja lapsed).
Teenuste valik, mida pakume Euroopa Liidus esmase elamisloa saamiseks kuni viieks aastaks, hõlmab järgmist:
• abi juriidilise isiku registreerimisel ja sellele järgneval maksude ja raamatupidamise registreerimisel, kontoritugi;
• abi elamisloa saamiseks dokumentide komplekti koostamisel;
• dokumentide tõlked (notariaalselt kinnitatud ja lihtsad);
• volikiri huvide esindamiseks (vajadusel);
• klientide esindamine Politsei- ja Piirivalveametis;
• nõustamisteenus telefoni, Interneti, kontoris.

Есть вопросы? Пишите или звоните!

TEЛ: : +(372) 66 18 002

info@marhena.ee
·  Пн – Пт 09:00-17:00