Välismaalase taotlemine kohtusse Eestis abielu registreerimise loa saamiseks - Marhena OU
etru+(372) 66 18 002
·
info@marhena.ee
E - R 09:00-17:00
·
Telefon
+(372) 66 18 002
+(372) 562 172 44
email
info@marhena.ee
Tööaeg
E - R 9.00 - 17.00;
lõuna 13.00-14:00

Aadress
Sõle 64-24/2

Tallinn 10313, Eesti
Side vorm

Välismaalase taotlemine kohtusse Eestis abielu registreerimise loa saamiseks

Kui üks on välismaalane ja teine on kohalik elanik, siis abielu sõlmimine on võimalik
Perekonnaseisuameti või notari kaudu.

Selleks, et saada kohtust loa välismaalasega Eestis abielu registreerida on vaja esitada kohtusse avaldust
eesti keeles

Avalduse hind on 90 eurot.

Samuti pakume järgmiseid teenuseid:

Esitada avaldust kohtusse ja saada kohtuotsust juhul, kui välismaalane ei asu Eesti territooriumil – 50 eurot.

Dokumentide ettevalmistamine (notari juures) – 20 eurot.

Juristi saatmine notari juurde avalduse esitamiseks või abielu registreerimiseks- 80 eurot.

-passide koopiad isiklikke andmetega ja ID- kaart
-tõend Venemaa Perekonnaseisuametist selle kohta, et inimene pole abielus ( on vajalik notariaalne tõlge
eesti keelde, tõlketööd saab teha meie büroos)
-sünnitunnistuste koopiad (notariaalselt kinnitada pole vaja)
-kui on olemas, siis abielulahutuse tunnistus (notariaalne tõlge eesti keelde)

Pärast Teie vajalikkude dokumentide esitamist ja meie teenuste eest tasu saamist dokumendid kohtusse on
valmis nädala jooksul.

Tulevikus meie büroo saab aidata vormistada dokumente elamisloa saamiseks abikaasa juurde.

Kui mõlemad on välismaalased (mõlemad inimesed ei ela Eestis), siis on vaja saada kohtust luba mõlema
välismaalase jaoks, st. Tuleb esitada kohtusse 2 avaldust eesti keeles.

Kahe avalduse koostamise hind on 170 eurot (85 eurot  üks avaldus).

Iga avalduse eest tuleb juurde maksta riigilõivu 10 eurot (kahe avalduse eest 20 eurot).

On küsimusi? Kirjutage või helistage!

Tel +(372) 66 18 002

info@marhena.ee
·  E – R 09:00-17:00