Lühiajalise töötamise luba - Marhena OU
etru+(372) 66 18 002
·
info@marhena.ee
E - R 09:00-17:00
·
Telefon
+(372) 66 18 002
+(372) 562 172 44
email
info@marhena.ee
Tööaeg
E - R 9.00 - 17.00;
lõuna 13.00-14:00

Aadress
Sõle 64-24/2

Tallinn 10313, Eesti
Side vorm

Lühiajalise töötamise luba

+(372) 66 18 002

Me aitame vormistada Teie töötajate jaoks lühiajalise töötamise luba

Lühiajalise töötamise luba

 

Lühiajalise töötamise luba annab õigust töötada Eestis (kuni 365 päeva)

Töötamiseks loa saamist taotleb mitte töötaja ise, vaid isiklikult tööandja või esindaja (juristi)kaudu.

Vastavalt Välismaalaste Seadusele tööandja on kohustatud maksta välismaalasele töötajale palka
(hetkel 1447 eurot), mida reguleerib Eesti Statistikaamet.
On vaja mäletada, et välismaalase töötaja bruto palga suurus peab vastama ettenähtud suurusele ja mitte vähenema.
Lühiajalise töötamise registreerimine võtab vähemalt 14 tööpäeva
On vaja mäletada, et välismaalase pass peab kehtima mitte vähem kui 3-6 kuud peale lühiajalise töötamise lõpetamist Eestis.

*Juhul, kui välismaalane vajab viisa Eestisse saabumiseks ja riigis viibimiseks töö eesmärgil ta peab taotlema pikaajalist D viisat pärast lühiajalise töötamise loa saamist.

Meie teenus Eestis töötamiseks loa saamiseks on 350 eurot (al. teisest töötajast 250 eurot) ja D viisa 150 eurot/iga töötaja
* hinnale lisatakse riigilõivud 100 eurot viisa ja 48 eurot töötamiseks luba/üks inimene

Uudised